Skupinový kurz Hubneme zdravě

Cílem kurzu je navodit žádoucí změny v nevhodném chování, myšlení a emocích a díky tomu změnit životní styl. Oproti jiným metodám hubnutí se metoda Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nezamýšlí pouze nad tím, co jíst, ale jak převést teoretické znalosti do praktického života, jak docílit splnění předsevzetí a nacvičit si vůli. 

Kurz obsahuje:

Přibližně hodinová lekce cvičení pomocí vlastní váhy těla

  • Cvičení je uzpůsobeno jakékoliv výkonnostní kategorii 🙂

Hodinový blok skupinové práce pod vedením poradce

Jednotlivé lekce budou zaměřeny na následující okruhy:

  • Motivace k hubnutí, stanovení cíle, stanovení dílčích úkolů
  • Energetická hodnota potravin a správná skladba jídelníčku 
  • Úloha pohybové aktivity při hubnutí, energetický výdej
  • Vnější a vnitřní podněty vedoucí k nadměrnému příjmu potravin
  • Udržení váhových úbytků

V kurzu obdržíte sadu brožur popisujících jednotlivé oblasti, kterým se budete v kurzu věnovat. Účastníci kurzu si budou moci ZDARMA nechat udělat fyzickou bilanční analýzu na přístroji TANITA na začátku, v průběhu a na konci kurzu.

Díky příjemné otevřené atmosféře budete mít možnost sdílet své zkušenosti a úspěchy s lidmi, kteří mají stejný cíl a pravděpodobně i podobné problémy.

Popis jednotlivých lekcí:

1. lekce - Sebepozorování

V první lekci se podrobně probírá motivace klienta k hubnutí, která je velmi důležitá. Učiní se bilance zisků a ztrát, které hubnutí klientovi přinese. Usměrní se též představa o rychlosti redukce nadváhy. Zjišťují se dosavadní stravovací a pohybové návyky. Mapují se potraviny a nápoje, které klienti konzumují, dále množství, rychlost jedení, režim, okolnosti, které spouštějí jedení atd.

2. lekce - Analýza stravovacích návyků

Pomalu se zahajuje práce na postupných změnách v těchto návycích. Procvičuje se pomalé jedení. Cílem této lekce je uvědomit si proces jídla, naučit se jíst pomaleji, kdy zpomalení jídla vede většinou k tělesnému i psychickému nasycení i při menším množství jídla.

3. až 4. lekce - Ovlivňování chování – učení se správným návykům

Nikdy se nepředepisují konkrétní diety. V rámci redukčního režimu se klienti učí sestavit si jídelníček tak, aby se co nejvíce přiblížil běžným jídelním zvyklostem, aby uspokojil chuťové buňky, splňoval zásady správné výživy a aby klienti hubli pomalu a zdravě. Je nutné pochopit, že hubnutí neznamená hladovění, ale naopak pravidelné jedení.

5. lekce - Pohyb, přirozená součást našeho života

Pohyb je významným preventivním činitelem mnoha nemocí a má navíc příznivé účinky na duševní rovnováhu člověka. Mnozí pochopí, že špatný pocit ze sebe sama, který přičítali pouze nadbytečným kilogramům, často pramení z absolutní fyzické nezdatnosti a pohyb přispěje k lepšímu vztahu k tělu.

6. až 9. lekce - Emoce, myšlenky, vnější spouštěče aneb jak umět kontrolovat tyto podněty

V těchto lekcích se používají techniky ke kontrole podnětů spouštějících jedení. Klienti mapují situace, kdy jídlo není reakcí na přirozené signály potřeby jíst, ale na jiné podněty. Jídlo je podmiňováno řadou podnětů - např. chuť, vzhled a vůně jídla, společenská úloha jídla, určité místo či činnost. Velmi důležitým úkolem je soustředit se na jídlo a nespojovat ho s jinou činností. Snahou je, aby vyhasly napodmiňované reakce, kdy spouštěčem jsou vnější podněty jako televize, kniha, oslavy a jiné vlivy. 

Spouštěčem mohou být také vnitřní podněty, emoce či myšlenky. Silné emoce vyvolávají často nepříjemné tělesné i duševní pocity, které klient zmírňuje jídlem. Hubnoucí se učí na tyto podněty reagovat jinak. Chování ve vztahu k jídlu mohou ovlivňovat i myšlenky. Cílem je identifikovat dysfunkční myšlenky a nahradit je pomocí technik kognitivní terapie myšlenkami funkčními.

Trénuje se řešení problémů, nácvik asertivního chování. Monitoruje se vztah ke svému tělu. Identifikuje se vývoj tohoto většinou negativního postoje, udržující faktory a pracuje se na pozitivnějším přijetí svého těla. Při těchto sezeních se pracuje též na dosažení cílů vztahujících se k jiným oblastem než k váhovému úbytku.

10. lekce - Udržení váhových úbytků

Udržovací fáze přináší klientovi méně pozitivního zpevňování než fáze redukce váhy. Nedochází k váhovým úbytkům, tudíž se nedostává ani zpevnění od ostatních (pokud nejsou poučeni). Nejde o ohraničený úsek, ale o neurčitě dlouhé období, kdy je třeba přijmout fakt, že i dosažení přehodnoceného (původního často nereálného) cíle, je úspěchem, a ne selháním apod.

11. lekce - Pomůcky, které pomáhají, a to především po skončení kurzu

V jedenácté lekci je uveden přehled pomůcek vycházejících z kognitivně behaviorálních technik, které pomáhají vytvářet a udržovat správné stravovací a pohybové návyky a funkční kognice.

12. lekce - Hubnutím to nekončí, hlavním cílem je váhové úbytky dlouhodobě udržet

Tato lekce je zaměřena na zdůraznění nadcházející etapy udržení váhových úbytků. Vyvíjejí se dovednosti pro udržení váhových úbytků. Učí se, jak po skončení redukce hmotnosti postupně zvyšovat energetický příjem. Anticipují se rizikové a zátěžové situace ve vztahu k nabírání kilogramů a cvičí se jejich zvládání.